,,.........
                   ................,
                  ... ........''''',',;
                 .......',;::cloddddoolc;,:
                ..',;cclloddddxxkkkkkxxxxo::
               ..;;::cllooddddxxxkkkkkkkkxxxl;
               .';;::cllooddddxxkkkkkkkkOOOkkxd,
              .,;;::clloooddxxxkkkkkOOOOOOOOkkkd,
              .;:::cllloooddxxxkkkkOOOOO0OOOOkkko;
              .';::clllloodddxxkkkkkkOOO000OOOOOkxco
              .,:::ccllooodddxxkkkkkkO000000OOOOkxoc
             ..,:;;;;;;:;;;:loxxkkOkxdoollllodxxxxd:k
             ....,,'.',;:::,''...,d,codoollodxxkOxxkx
             ...c,'';:ccllc,..'.;:c:kxl::cokO0Okxkddo
             . .c,,,'..'.,,....::dxoldc,,.,ldkO0Oxd':
             .';:::;;;::::,...';ldkkoldollodxkkO0kdcok
             ,.,;;,;;:::::;,'..,coxxxxollllllodxxxxkdxl
             .,;;:::ccllllc;'',:ldkOkkxkkkxxxxkkOOOkkko
             .;;;::coodddxl..,,';lddldxkkxxkOOOOOOOkkk
             .;;;:cloddxkxo:,''.,cdxlcxkOkddxOK00OOkkk
             ,;;::coddxxoc:,;:cdddxxxxkOOxodk000OOkk
              ;:::codxxlc:;;:llodddkkkkkkkxookO0OOOk
              ;;::coxOxo:'..',;;:lllooooodxdoxO0OOO
               ::cldkOxl:;;;:cloodxxxxxkkxodO0OOO
               ;;:cldxxolccclloddxkkOOOOOOxxOOOOO
               ;;:cloolllllooddxxkkOOOOOOOOOOOk
                ,,;::::clooooodxxkkkOOOOOOOkkk
                ;,,,,,,,;:clodkxxxOOOOkkxkkxx
                ;;,,,''''',;coddoddxxxdddddx
               o;;,,,,,,''',,;;::ccclooddxkk
               d:;;;,,,,,,,,,,;:cclooodxxxkkk
               o;;;;;;,,,,,,,;::clodxxxkkkkOOO
              dxd;:::::;;;;;::cllodxxkkkkOOOOKN
             dddddkOdlcllc::;:ccooddxxkkkkOOOOKNNKO
           ,,;odddddxxO0OkdoolccclodxxkkOOOOOO0NWNNXXNKd::
        ,...:xkOOkxdxxxxkO0XXKOxdoollodxkkkOOOOXWWWNNNXXXXXc....
       ,....'k0000kkoxxxxkO00XNNNKOdollldxkOkkKWWWWWWNNNNXXXl......,
       .......d00O0OOxokxxkO00KXNNNK,',,;:lolcxXWWWWWWNNNNNNX:........
      ..........x00000kdokkkOO00KXKl.............:KWWWWNNNNNNk.........,
     ............l0000OkodOOOOO0KO,.............ld:oXWWNNNNNO'...........
     ..............'o000Okdx0OOO0kdo;..........,0NN0l;ONWNNNk'.............
     ................'o000Oxk000K0Oxxo,.......'KNNNNXKdkNNXd...............
    ...................'o0K0O0KKKKK0Oxo;......;NWNNNNNNXXKc.................
     .....................ckKKKKKKKK0Oo;.......cWNNNNNNXx'.................
     .......................,d0XXXXK0k:.........xNNNNXk;...................
     .........................;d0KK0d,.........;XXKx;....................
     ............................;oxl...........kd,......................
       ..............................................................
        ..........................................................
         .....................................................
           ..............................................
             ........................................
               .................................
                ............................
                  .......................
                    ..............
              

Marius Kotlarz

$ last_updated
fr. 03. juli 12:03:26 +0200 2020

A MSc Communication Technology student at the Norwegian University of Science and Technology with a special interest in information security, Linux, and open source solutions. Avid person with 10+ years of programming, DevOps, CloudOps and SysOps experience. I have worked in all various sizes of teams in a numerous of projects and I am very proactive on my own. I enjoy challenging myself to learn new skills.

Student som går Kommunikasjonsteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med spesiell interesse innen informasjonssikkerhet, Linux, og open source-løsninger. Entusiastisk person med 10+ års erfaring innen programmering, DevOps, CloudOps og SysOps. Jeg har jobbet i teams på varierende størrelser i en rekke prosjekter og er veldig proaktiv på egenhånd. Jeg liker å utfordre meg selv til å lære nye ting og ferdigheter.

python2 -c 'print("A" * 32 + "\xDE\xAD\xBE\xEF")' | nc hello.kotlarz.no 31337